Zaloguj
Get Adobe Flash player

Mońki: Dostawa paliwa ujętego w pakietach I-III dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

Numer ogłoszenia: 521840-2013; data zamieszczenia: 16.12.2013 r.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.01.2014 r. godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki.