Zaloguj
Get Adobe Flash player

ZAPYTANIE OFERTOWE: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych od pacjentów żywionych  pozajelitowo w warunkach domowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

 

Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie Zakładu, tj. Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, ul. Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki. Termin składania ofert upływa dnia 16.12.2013 r. o godz. 13:00.