Dyrekcja

 •     p.o. Dyrektor SP ZOZ w Mońkach - mgr Marek Stanisław Karp
 •     p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych SP ZOZ w Mońkach - lek. med. Łucja Chojnowska
 •     Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa - mgr Halina Skibicka
 •     Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością - mgr Halina Skibicka

 


Kierownictwo Administracji

 •     Główny Księgowy - mgr Ewa Worobiej
 •     Kierownik Sekcji Spraw Pracowniczych - mgr Barbara Stypułkowska
 •     Kierownik Sekcji Statystyki Medycznej - mgr Agnieszka Violetta Matyja
 •     Kierownik Sekcji Administracyjno-Technicznej - mgr Tadeusz Kulikowski
 •     Kierownik Sekcji Informatyki - mgr inż. Andrzej Haffke

 


Ordynatorzy / Koordynatorzy

 •     Oddział Dziecięcy – lek. med. Maria Maciejewska
 •     Oddział Wewnętrzny – lek. med. Bożena Helena Żółtko
 •     Oddział Rehabilitacji – lek. med. Tomasz Kleszczewski
 •     Oddział Chirurgii Ogólnej – lek. med. Przemysław Chorąży
 •     Blok Operacyjny – lek. med. Krzysztof Piekarewicz
 •     Oddział Położniczo-Ginekologiczny – dr n. med. Romuald Piaścik
 •     Zakład Opiekuńczo Leczniczy – lek. med. Renata Songin

 


Kierownictwo Przychodni Rejonowych

 •     Kierownik Przychodni Rejonowej w Mońkach - lek. med Renata Songin
 •     Kierownik Przychodni Rejonowej w Goniądzu


 

Kierownictwo Ośrodków Zdrowia

 •     Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jasionówce
 •     Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krypnie - lek. med. Hanna Caban
 •     Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jaświłach - lek. med. Anna Janczylik