Zaloguj
Get Adobe Flash player

 


 

"Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Bólu

poprzez rozbudowę budynków

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach"

 

Całkowita wartość inwestycji:                                                                   15 275 419,59 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:       9 350 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa:                                                  2 818 564,67 zł


Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Umowa UM na Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Bólu.zip)Umowa z UM na Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Bólu34407 kB2015-02-03 16:36


 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

Tytuł projektu: „Podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych na terenach wiejskich poprzez remont i doposażenie poradni podstawowej opieki zdrowotnej SP ZOZ w Mońkach”
Całkowita wartość inwestycji - 876 284,67 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego694 955,47 zł
Beneficjent - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, ul. Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki
Program - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.
Umowa o dofinansowanie - nr UDA-RPPD.06.02.00-20-004/10-00
Termin realizacji02.08.2010r. - 09.12.2011r.

 

Przedmiotem projektu jest remont w:
1.Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Kalinówce Kościelnej,
2. Przychodni Rejonowej w Goniądzu,
3. Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jaświłach
oraz zakup dla potrzeb Przychodni Rejonowej w Goniądzu, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krypnie, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jasionówce, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jaświłach, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trzciannem, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kalinówce Kościelnej specjalistycznego sprzętu i urządzeń medycznych.


 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO


 
Tytuł projektu: „Podniesienie jakości i poprawa dostępu do specjalistycznych usług medycznych w SP ZOZ Mońki poprzez zakup sprzętu medycznego”.
 

Całkowita wartość inwestycji1 255 502,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego1 129 951,80 zł
Beneficjent - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległości 9 19-100 Mońki.
Program - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.
Umowa o dofinansowanie - nr UDA–RPPD.06.02.00-20-017/09-00 z dnia 15 lutego 2010 r.
Termin realizacji - 18.12.2008r. - 20.12.2010r.

 

     Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu i urządzeń medycznych. Realizacja przedsięwzięcia została zamknięta w drodze realizacji pięciu następujących etapów:

 

1. Zakup sprzętu laboratoryjnego:
    - Zakup UPS APC Smart 1500 VA,
    - Zakup aparatu minividas analyzer,yzer,
    - Zakup minividas PDF Barcode leader.
 
2. Zakup insuflatora wraz z wyposażeniem:
    - Zakup Insuflatora Flow i rurki wysokiego ciśnienia,
    - Zakup Rurki do insuflacji,

3. Zakup Aparatu do znieczulania wraz z wyposażeniem:
    - Zakup aparatu do znieczulania wraz z monitorowaniem,
    - Zakup butli podtlenku wraz z oprzyrządowaniem,
    - Zakup butli tlenowej,
    - Zakup zasilacza awaryjnego UPS.

4. Zakup aparatury RTG:
    - Zakup aparatu rentgenowskiego zdjęciowego wraz z ucyfrowieniem,
    - Zakup aparatu RTG z ramieniem C,
    - Zakup aparatu RTG mobilnego przyłóżkowego.

5. Zakup aparatu do termolezji.

 
 


Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP